Garanti

For at yde den bedste service sørger Solex VVS  for hele tiden at være opdateret mht. gældende lovgivning på området samt bygningsreglementet.

VVS Brancheforeningen

Solex VVS er desuden medlem af VVS Brancheforeningen, hvilket betyder, at De som kunde hos os er sikret imod følgeskader og eventuelle efterfølgende opståede fejl, som dækkes af DS Garanti. DS_Logo

Medlem af Håndværksrådets Ankenævn for VVS

Solex VVS er medlem af Håndværksrådets Ankenævn. Dette er Deres sikkerhed for at kunne klage i tilfælde af ikke håndværksmæssigt korrekt udført arbejde. HA_Logo

Sikkerhedsstyrelsen og Q-Kontrol

Solex VVS opfylder Sikkerhedsstyrelsens krav, og via regelmæssig kontrol af Q-kontrol sikres det, at vi overholder enhver gældende lov for området. q_kontrol