Varmeanlæg

En fagmand vil ofte kunne afhjælpe eventuelle problemer i forbindelse med manglende varmt vand og manglende varme i huset. Et korrekt indstillet og optimalt indreguleret varmeanlæg giver en behagelig og jævn varme. Derfor anbefales det, at man får sit anlæg efterset af en energirådgiver.

Mange er ikke klar over, hvor dårligt deres anlæg kører med defekte termostatventiler, en alt for høj temperatur eller en dårlig isolering. Alle disse faktorer reducerer effekten og gør driften dyrere.

Næsten ligegyldigt hvilket varmeanlæg og hvilken varmekilde vi taler om, vil en energioptimeringsekspert i langt de fleste tilfælde kunne optimere driften af anlægget og således reducere varmeforbruget uden at gå på kompromis med komforten.

Den rigtige sammensætning af varmekilde og varmeaftager sikrer:

  • mere effektiv energiudnyttelse = højere virkningsgrad
  • længere levetid for anlægget
  • færre udgifter til reparationer
  • mindre driftsomkostninger
  • mere varme for pengene
  • færre driftsforstyrrelser

Kort sagt – en gladere hverdag.